Kurs Komendantów Szczepów

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
6 Marzec, 2015 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
29 Marzec, 2015 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
16 Luty, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Julianna Zapart
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej
Miejsce: 
Dolny Śląsk
Odpłatność: 
250 zł
Uczestnicy: 
osoby, które mają ukończone 18 lat orazposiadają stopień instruktorski – podharcmistrz lub ukończyły kurs podharcmistrzowski
Opis: 

Celem Kursu Komendantów Szczepów jest przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji komendantów i zastępców komendantów szczepów.

REKRUTACJA
 Ankietę zgłoszeniową https://rejestracja.zhp.pl/events/25/ należy wypełnić do dnia 16 lutego 2015 r.
 Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs zostanie przesłane do dnia 18 lutego 2015 r.
 Opłatę na kurs należy będzie wpłacać po zakwalifikowaniu na kurs do dnia 22 lutego 2015 r.

Maksymalna liczba miejsc – 18 osób
Organizatorzy zastrzegają sobie, że kurs może się nie odbyć, jeśli nie zgłosi się minimalna liczba osób – 8 osób

TERMIN KURSU
I weekend – 6-8 marca 2015
II weekend – 27-29 marca 2015

KOSZT
Koszt udziału w biwakach to 250 zł.
Koszt obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie uczestnika oraz kadry, a także materiały programowe.

Wpisowe należy wpłacić na konto Komendy Chorągwi Dolnośląskiej, po zakwalifikowaniu na kurs, do dnia 22 lutego 2014 r. i przesłanie niezwłocznie potwierdzenia wpłaty na adres: kształcenie@dolnoslaska.zhp.pl

Dane:
Chorągiew Dolnośląska ZHP
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
nr konta: 84 1440 1156 0000 0000 0410 4803
dopisek: Kurs Kadry Programowej lub Kurs Komendantów Szczepów, składka zadaniowa - … (imię i nazwisko)

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
2. Wykonanie zadań (w tym przedkursowego).

KOMENDA KURSU:
hm. Julianna Zapart – komendantka kursów
phm. Krzysztof Stachów – z-ca kom. ds. programowych
phm. Urszula Żerdzińska
phm. Roman Czapski

Kontakt z Komendą: ksztalcenie@dolnoslaska.zhp.pl
Informacje także na stronie: www.dolnoslaska.zhp.pl