KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
1 Sierpień, 2011 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
5 Sierpień, 2011 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
20 Czerwiec, 2011 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Marta Krzysztofik
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Radomsko
Miejsce: 
Biały Brzeg
Odpłatność: 
150 złotych
Uczestnicy: 
warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat oraz stopień podharcmistrzowski lub ukończony kurs podharcmistrzowski
Opis: 

Kurs komendantów szczepów odbedzie się w Białym Brzegu w dniach 1 - 5 sierpnia. W ramach oplaty za kurs, 150 złoty zostanie zapewnione pełne wyzywienie, nocleg pod namiotami, dobre warunki sanitarne, ubezpieczenie, dojazd na miejsce kursu (z Radomska), materiały programowe, plakietkę kursu oraz bogaty w atrakcje program.

Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywnie zaliczony bieg, złożenie dokumentacji wypracowanej podczas kursu oraz zaangazowanie i postawa harcerska. 

Rekrutacja na kurs obejmuje dwa etapy. 1. przesłanie ankiety aplikacyjnej na adres mailowy ksztalcenie@radomsko.zhp.pl do 20.06.2011r. W dniu 22.06 przesłana zostanie informacja dla uczestników o zakwalifikowaniu na kurs. 2. przesłanie na adres Hufca Radomsko karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz uiszczenie opłaty na konto Hufca Radomsko do 30.06.2011r. (w przypadku wysłania kart pocztą liczy się data stempla pocztowego). Osoby, które nie prześlą karty lub nie wniosą opłaty w ppdanym terminie będą mogły uczestniczyć w kursie, ale wówczas ponoszą opłatę 200 złotych.

Ankieta aplikacyjna oraz karta kwalifikacyjne są dostępne na stronie internetowej: www.radomsko.zhp.pl

ZałącznikWielkość
ankieta_aplikacyjna_kks_HAS.doc147 KB
karta_kwalifikacyjna_kks_HAS.doc61.5 KB