Kurs komendantów i komend hufców "ZŁOTA PROPORCJA"

Rekomendacja: 
Kurs organizowany przez ZKK Chorągwi Stołecznej we współpracy z CSI
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
4 Październik, 2013 - 19:00
Termin zakończenia: 
11 Listopad, 2013 - 15:00
Zgłoszenia do: 
16 Wrzesień, 2013 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Magdalena Dąbrowska (SOKK) - członek Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP ds. kształcenia
Organizator: 
Chorągwiany ZKK wraz z CSI
Miejsce: 
Warszawa i okolice Warszawy
Odpłatność: 
350 zł (w tym zapewnione noclegi i wyżywienie)
Uczestnicy: 
minimalny wiek: 18 lat, minimalny stopień: pwd.
Opis: 

W imieniu Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej oraz CSI podaję do wiadomości, iż jesienią 2013 r. planujemy przeprowadzić kurs komend hufców (kurs komendantów hufców, kurs zastępców komendantów hufców ds. programowych, kurs zastępców komendantów hufców ds. organizacyjnych, kurs skarbników hufców – zgodnie z obowiązującymi w ZHP standardami).

Kurs odbędzie się podczas III zjazdów w następujących terminach:
I zjazd: 4 (wieczór) - 6 października 2013 r.
II zjazd: 18 (wieczór) - 20 października 2013 r.
III zjazd: 8 (wieczór) - 11 listopada 2013 r.

Miejsca zjazdów zostaną podane do końca września 2013 r.

Odpłatność jednego uczestnika (w tym zapewnione noclegi i pełne wyżywienie) to 350 zł.

Uczestnicy: minimalny wiek: 18 lat, minimalny stopień: pwd.

Maksymalna liczba uczestników to 26 osób.

Komendantka kursu: hm. Magdalena Dąbrowska (SOKK) – członek Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP ds. kształcenia, Szef ZKK Hufca ZHP Warszawa Praga-Północ w latach 2000-2004.
Komenda kursu:
1) hm. Iwona Brzózka-Złotnicka (SOKK) – Z-ca komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz, Przewodnicząca KSI Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz
2) hm. Michał Landowski (BOKK) – członek Rady Chorągwi Stołecznej ZHP, Sekretarz Chorągwianej KSI, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Pruszków, Komendant Hufca ZHP Pruszków w latach 2003 – 2008.
3) hm. Sławek Postek (SOKK) – członek Chorągwianego ZKK, członek Chorągwianej KSI.

Ponadto zajęcia poprowadzą również: członkowie Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP (także sama Komendantka) oraz chorągwianego ZKK.

Ankietę aplikacyjną należy wypełnić do dnia 16 września 2013 r.: https://docs.google.com/a/zhp.net.pl/forms/d/1PN7n2wjTP5T8lpMpC8AbpZK7Ml...
W dniu 17 września 2013 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja na kurs i 18 września 2013 r. wszyscy, którzy wyślą ankietę zgłoszeniową otrzymają e-mail z informacją zwrotną, czy zostali zakwalifikowani na kurs komend hufców.

Wpłaty będą przyjmowane do dnia 25 września 2013 r. na nr rachunku: 80114010100000542478001005 z dopiskiem: „Imię, nazwisko, Kurs Komend hufców”

*** Nasz programu kursu wskazuje na:
- nowatorskie podejście do standardu ZHP kursu komendantów i komend hufców w szczególności poprzez uzupełnienie o szeroki warsztat, który ma utrwalić nowo poznane treści (Każda z grup kursowych: komendanci, organizacyjni, programowcy i skarbnicy odbywa taką samą ilość godzin dydaktycznych, czyli 72 h. Grupa komendantów odbywa 72 godziny dydaktyczne wynikające z minimum programowego. Grupy pozostałe oprócz założonego w standardzie minimum 36 godzin, zaliczają dodatkowe 36 godzin zajęć o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym.);
- profesjonalnych prowadzących zajęcia (często również zawodowo zajmujących się tematami, które będą Wam przekazywać),
- możliwość wielu spotkań z członkami komendy Chorągwi Stołecznej i zadania im bezpośrednio wszelkich nurtujących pytań dotyczących obszarów, które podlegają ich opisom funkcji,
- inspirującą i tajemniczą nazwę związaną z obrzędowością kursu.