Kurs Komendantów i Członków Komend Hufców

Rekomendacja: 
ChZKK
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
10 Luty, 2012 - 18:00
Termin zakończenia: 
20 Maj, 2012 - 14:00
Zgłoszenia do: 
1 Luty, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Anna Krok
Organizator: 
Dolnośląski Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej
Miejsce: 
Bardo i okolice Wrocławia
Odpłatność: 
350,00 zł - Kurs Komendantów Hufców, 175,00 zł - pozostałe
Uczestnicy: 
osoby spełniające warunki uczestnictwa
Opis: 

Dolnośląski Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej serdecznie zaprasza na Kurs Komendantów i Członków Komend Hufców.

IDEA I CELE KURSU
Kurs jest organizowany zgodnie z nowymi standardami kształcenia obowiązującymi w ZHP oraz uwzględnia zmiany zarówno w naszej organizacji jak i w przepisach zewnętrznych. Jest doskonałą okazją do integracji środowiska chorągwianego, wymiany doświadczeń a także do nawiązania kontaktów.

Kurs będzie prowadzony wg autorskiego programu ChZKK - z naciskiem na propagowanie nowych zasad systemu pracy z kadrą i strategii ZHP. Kurs ma za zadanie możliwie wszechstronnie przygotować instruktorów do pełnienia funkcji w komendzie hufca. W szczególności celami Kursu są:
a) przygotowanie uczestników do podjęcia się pracy w komendzie hufca,
b) kształtowanie odpowiedzialnej postawy instruktorskiej,
c) przekazanie wiedzy niezbędnej w efektywnej i prawidłowej pracy komendy hufca,
d) przygotowanie do pracy w zespołach instruktorskich i kierowania nimi
e) zaznajomienie uczestników z "Systemem pracy z kadrą w ZHP" oraz nową strategią.

INFORMACJE O KURSIE
Szczegóły dotyczące warunków udziału w Kursie, rekrutacji, kosztów oraz terminów a także ankieta aplikacyjna w załącznikach umieszczonych na stronie

http://dolnoslaska.zhp.pl/

KONTAKT Z KOMENDĄ KURSU:
hm. Anna Krok
annka112@wp.pl