Kurs Komendantów i Członków Komend

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
8 Styczeń, 2016 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
21 Luty, 2016 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
18 Grudzień, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Krzysztof Wojtas
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej
Miejsce: 
Dolny Śląsk
Odpłatność: 
KKH - 200 zł, KCzK - 100zł - Chorągiew Dolnośląska; KKH - 200 zł, KCzK - 100zł - spoza Chorągwi Dolnośląskiej
Uczestnicy: 
ukończone 18 lat,  stopień instruktorski – przewodnik i otwarta próba na stopień podharcmistrza (nie dotyczy kursu skarbników hufców oraz kursu członków komend hufców)stan zdrowia umożliwiający udział we wszystkich formach realizowanych podczas kursu,  opłacone składki członkowskie,  wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 18 grudnia 2015,  wpłata składki zadaniowej na konto Komendy Chorągwi do 27 grudnia 2015.
Opis: 

Celem kursów jest przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji w komendzie hufca.
W szczególności:
 przygotowanie uczestników do podjęcia się pracy w komendzie hufca,
 kształtowanie odpowiedzialnej postawy instruktorskiej,
 przekazanie wiedzy niezbędnej w efektywnej i prawidłowej pracy komendy
hufca,
 przygotowanie do pracy w zespołach instruktorskich i kierowania nimi

Terminy i miejsca:
1. 8-10 stycznia 2016
2. 22-24 stycznia 2016
3. 5-7 lutego 2016
4. 19-21 lutego 2016
Miejsca zjazdów będą podane przed rozpoczęciem się kursu. Będą oddalone od
Wrocławia o ok. 100 km.

Organizatorzy zapewniają:
 program kursu zgodny ze standardami ZHP;
 dostęp do wrzątku podczas trwania kursu;
 pełne wyżywienie;
 wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
Organizatorzy nie zapewniają transportu na miejsce biwakowania.
Kontakt:
hm. Krzysztof Wojtas – krzysztof.wojtas@zhp.net.pl
phm. Paula Rokaszewicz – p.rokaszewicz@zhp.net.pl – zgłoszenia

Regulamin http://dolnoslaska.zhp.pl/download/Regulamin%20Kurs%20Komendantow.pdf
Zgłoszenia https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/p_rokaszewicz_zhp_net_pl/_layou...