Kurs Kadry Kształcącej Sztember

Rekomendacja: 
Dolnośląska Szkoła Instruktorska MŁYN
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
18 Listopad, 2016 - 18:30
Termin zakończenia: 
4 Grudzień, 2016 - 15:30
Zgłoszenia do: 
31 Październik, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Michalina Sławicz
Organizator: 
Dolnośląska Szkoła Instruktorska MŁYN
Miejsce: 
Skrzydlina Mała k/Środy Śląskiej oraz Brzezinki k/Wrocławia
Odpłatność: 
200 zł – dla osób posiadających przydział służbowy w jednostkach Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, 290 zł – dla pozostałych uczestników.
Uczestnicy: 
Kurs Kadry Kształcącej jest przeznaczony dla instruktorów min. w stopniu podharcmistrza, bądź posiadających stopień przewodnika, którzy w dniu rozpoczęcia kursu będą posiadać dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego.
Opis: 

Sztember jest jedną z najważniejszych części młyna. To na nim opiera się konstrukcja wiatraka i dzięki niemu skrzydła mogą się kręcić. W harcerskiej służbie to instruktor jest sztembrem nakręcającym, motywującym innych do dalszej pracy.
Kurs organizowany jest zgodnie ze standardem kursów kadry kształcącej zatwierdzonym przez Główną Kwaterę ZHP (Załącznik nr 11 do Uchwały w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.).

Zanim zgłosisz się na nasz kurs przygotuj skan (lub zdjęcie) zgody komendanta hufca oraz dyplomu ukończenia kursu podharcmistrzowskiego (lub numer rozkazu przyznania stopnia). Potem wypełnij ankietę zgłoszeniową: https://rejestracja.zhp.pl/events/attractions/146/