Kurs Kadry Kształcącej "PRYZMAT"

Komendant: 
hm. Ilona Bachanek SOKK 509/2017
Organizator: 
ZKK Chorągwi Lubelskiej
Miejsce: 
Lublin, Kazimierz Dolny
Odpłatność: 
200 zł
Uczestnicy: 
KKK jest przeznaczony dla instruktorów ZHP, którzy chcą zdobywać Odznaki Kadry Kształcącej ZHP, kurs spełnia wymagania z I i II poziomu mapy kompetencji (czyli BOKK i SOKK).
Opis: 

JESIEŃ 2018

Komenda KKK "Pryzmat"
hm. Ilona Bachanek - SOKK 509/2017 - Z-ca Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP ds. pracy z kadrą, Hufiec Puławy
hm. Grzegorz Całek - ZOKK 5/2017 - Przewodniczący KSI przy GK ZHP, Członek ZKK CSI, Redaktor Naczelny czasopisma "Czuwaj", Hufiec Warszawa Żoliborz
phm. Diana Madejska - Chuchała - BOKK 956/2016 - członek ZKK Chorągwi Lubelskiej, członek ZKK "Krzesiwo" Hufca Puławy
phm. Elżbieta Organista - BOKK 1076/2017 - członek ZKK Chorągwi Lubelskiej, członek Komendy Hufca Lublin ds. pracy z kadrą

Inni instrutkorzy prowadzący zajęcia:
hm. Małgorzata Sochacka - ZOKK 289/2017 - Szefowa Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja", Chorągiew Stołeczna, Hufiec Warszawa Wola
hm. Anna Zielińska - ZOKK 862/2015 - Członek ZKK CSI

Link do ankiety zgłoszeniowej:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WoAUWQDSA0WBVoB5Bhni...