Kurs Kadry Kształcącej II stopnia FEN

Rekomendacja: 
CSI ZHP
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
7 Listopad, 2015 - 10:30
Termin zakończenia: 
11 Listopad, 2015 - 18:00
Zgłoszenia do: 
21 Październik, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Grzegorz Całek
Organizator: 
CSI ZHP
Miejsce: 
Warszawa
Odpłatność: 
165 zł
Uczestnicy: 
Kurs adresowany jest do instruktorów z OKK (dowolnego stopnia).
Opis: 

Sednem kursu jest praca nad doskonaleniem indywidualnych umiejętności kształceniowych, cyzelowanie najmniejszych drobiazgów w prowadzonych zajęciach – jednak istotnych dla ich skuteczności, a także refleksja nad etyką pracy z kadrą, nad sobą samym, swoimi dobrymi i słabszymi stronami – czego efektem ma być bardziej świadome i zdecydowanie lepsze jakościowo kształcenie kadry przez absolwentów kursu.
Formularz zgłoszeniowy: https://rejestracja.zhp.pl/events/44/