Kurs Kadry Kształcącej "Drogowskazy"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
2 Październik, 2015 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
25 Październik, 2015 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
13 Wrzesień, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Julianna Zapart
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej
Miejsce: 
Dolny Śląsk
Odpłatność: 
150 zł – dla osób posiadających przydział służbowy w jednostkach Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, 200 zł – dla pozostałych uczestników.
Uczestnicy: 
ukończone 18 lat, posiadanie stopnia podharcmistrza lub ukończony kurs podharcmistrzowski,
Opis: 

Kurs Kadry Kształcącej organizowany jest przez Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej.
DROGOWSKAZY, ponieważ nasza harcerska służba to nieustająca wędrówka
w poszukiwaniu nowych wyzwań i inspiracji. W trakcie, której napotykamy wiele drogowskazów motywujących nas do dalszej pracy. Często, także to my jesteśmy motywatorami w swoich środowiskach - drogowskazami, którzy przekazują odpowiednią wiedzę i umiejętności dla przyszłych instruktorów i drużynowych ZHP.
DROGOWSKAZY, ponieważ, to kierunkowskazy ułatwiające nam instruktorom poruszanie się po drodze metody harcerskiej, czyli praktycznego jej zastosowania
w kształtowaniu przyszłych instruktorów ZHP i dostarczeniu im odpowiednich narzędzi do wykorzystania w ich harcerskiej służbie.
DROGOWSKAZY, ponieważ, to zbiór odpowiednich instrumentów wskazujących nam prawidłową drogę do efektywnej pracy w zespole.
DROGOWSKAZY, ponieważ, to nasze wskazówki dostarczają przyszłym instruktorom drogowskazów postępowania. Korelacja z ideą Ja – kształcąc pokazuję drogę innym.
Kurs Kadry Kształcącej jest przeznaczony dla instruktorów min. w stopniu podharcmistrza, bądź posiadających stopień przewodnika, którzy w dniu rozpoczęcia kursu będą posiadać dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego.
Od strony formalnej ukończenie Kursu Kadry Kształcącej jest warunkiem koniecznym do zdobycia BOKK oraz pełnienia funkcji członka Zespołu Kadry Kształcącej.
Kurs organizowany jest zgodnie ze standardem kursów kadry kształcącej zatwierdzonym przez Główną Kwaterę ZHP (Załącznik nr 11 do Uchwały w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.).

Komenda kursu
• hm. Julianna Zapart – komendantka kursu (SOKK258/2014)
• hm. Elżbieta Kuriata – z-ca komendantki ds. programu (SOKK574/2015)
• hm. Anna Binkowska – (SOKK80/2014)
• phm. Żaneta Nawrot – (BOKK579/2015)

Cele kursu
1. Kształtowanie odpowiedniej postawy instruktorskiej.
2. Przekazanie stosownych narzędzi do pracy w Zespole Kadry Kształcących.
3. Przygotowanie do pełnienia funkcji członka Zespołu Kadry Kształcącej.

Termin i miejsce:
2-4.10.2015r. - na terenie Dolnego Śląska
23-24.10.15r. - na terenie Dolnego Śląska

Zgłoszenia, uczestnictwo
Liczba miejsc na kursie – 10-18
Zgłoszenia do dnia 13.09.2015r. poprzez formularz na stronie internetowej: https://rejestracja.zhp.pl/events/attractions/68/

Warunki uczestnictwa w kursie:
1. ukończone 18 lat,
2. posiadanie stopnia podharcmistrza lub ukończony kurs podharcmistrzowski,
3. przekazanie komendzie kursu rekomendacji komendanta hufca (w załączniku
w zgłoszeniu) w terminie do 13 września 2015 r.,
4. dokonanie opłaty za kurs w terminie do 20.09.2015r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych kwalifikacja na kurs będzie się odbywała na podstawie kryteriów:
1) przydział służbowy do jednostek Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
2) spełnianie warunków uczestnictwa w kursie,
3) ocena przez komendę kursu treści zawartych w ankiecie,
4) termin nadesłania ankiety aplikacyjnej.
Z osób spełniających kryteria uczestnictwa, którzy nie zmieścili się na liście zakwalifikowanych, zostanie sporządzona lista rezerwowa.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku nie zebrania co najmniej 10 chętnych instruktorów spełniających warunki uczestnictwa.

Kontakt z organizatorami:
hm. Julianna Zapart
e-mail: julianna.zapart@dolnoslaska.zhp.pl