Kurs Kadry Kształcącej "Bene via"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
9 Luty, 2012 - 17:00
Termin zakończenia: 
12 Luty, 2012 - 14:00
Komendant: 
hm. Joanna Marcinkowska (SOKK 54/10)
Organizator: 
Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska oraz Fundacja Harcerstwa Polskiego "Schronisko Głodówka" przy współudziale Hufca Podhalańskiego
Miejsce: 
Głodówka
Odpłatność: 
170 zł
Uczestnicy: 
osoby posiadające stopień podharcmistrza lub ukonczony kurs podharcmistrzowski oraz ukończone 18 lat
Opis: 

Kurs Kadry Kształcącej „Bene via”

Celem kursu jest przygotowanie instruktorów ZHP do pełnienia funkcji członka Zespołu Kadry Kształcącej.

Warunki ukończenia kursu:
•    aktywny udział we wszystkich zajęciach
•    opracowanie konspektu zajęć
•    pozytywna ocena poprowadzonych zajęć.

Zgłoszenia: wypełnioną ankietę należy przesłać do 30 stycznia 2012r. na adres
biuro@glodowka.com.pl

UWAGA!
Dla uczestników tego kursu oraz kursu podharcmistrzowskiego opłata wynosi 450 zł za oba kursy!!!
 

Ankieta aplikacyjne jest do pobrania na stronie Chorągwi Łódzkiej lodzka.zhp.pl w zakładce Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej