Kurs Kadry Kształcącej

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
12 Luty, 2016 - 17:30
Termin zakończenia: 
13 Marzec, 2016 - 15:00
Zgłoszenia do: 
22 Styczeń, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Katarzyna Kawka
Organizator: 
Choragiew Ziemi Lubuskiej
Miejsce: 
Zielona Góra
Odpłatność: 
120 zł, 140 zł instruktorzy spoza Choragwi Ziemi Luuskiej
Uczestnicy: 
minimalny wiek – ukończone 18 lat  stopień instruktorski – min. podharcmistrz lub ukończony kurs podharcmistrzowski