Kurs Kadry Kształcącej "Łuczywo"

Rekomendacja: 
ChZKK
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
7 Październik, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
23 Październik, 2016 - 13:00
Zgłoszenia do: 
20 Wrzesień, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Agnieszka Olejniczak, SOKK
Organizator: 
ChZKK Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Miejsce: 
Chełmża, Grudziądz
Odpłatność: 
130 zł dla instruktorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, 160 zł dla pozostałych
Uczestnicy: 
Ukończone 18 lat, stopień instruktorski - podharcmistrz lub otwarta próba phm i ukończony kurs podharcmistrzowski
Opis: 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kształcenie@kp.zhp.pl lub tel. 512 233 566 - Dominika Brożek - komendantka JAS.