Kurs drużynowych zuchowych - Kuźnia

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
30 Lipiec, 2018 - 09:23
Termin zakończenia: 
12 Sierpień, 2018 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
30 Maj, 2018 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Ariana Bejma-Woźniczka HR BOKK 715/2014
Organizator: 
ZKK per Aspera ad Astra Hufca Dąbrowa Górnicza
Miejsce: 
baza obozowa hufca Dąbrowa Górnicza w Janowie k. Częstochowy
Odpłatność: 
600 zł (harcerze hufca Dąbrowa Górnicza i hufców koalicyjnych), 650 zł (harcerze spoza koalicji)
Uczestnicy: 
minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo), ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego;
Opis: 

Kurs drużynowych gromad zuchowych - KUŹNIA

Wykute w ogniu…
to, co przeżyjesz zostanie w Tobie na zawsze.

Termin - 30.07 – 12.08.2018 r.
Miejsce - baza obozowa hufca Dąbrowa Górnicza w Janowie k. Częstochowy
Cena – 600 zł (harcerze hufca Dąbrowa Górnicza i hufców koalicyjnych)
650 zł (harcerze spoza koalicji)

Zajęcia prowadzone są przez wieloletnich instruktorów zuchowych, którzy powadzą swoje jednostki, z hufców Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej dostępnej pod linkiem: https://kurs_druzynowych_kuznia.zgloszenia24.pl/

oraz przesłanie opłaty za kurs (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu) na konto:

ING Bank Śląski 0/Dąbrowa Górnicza
09 1050 1272 1000 0008 0033 3650

z dopiskiem: DZSC kurs drużynowych zuchowych - (imię i nazwisko osoby)

WAŻNE TERMINY:
1) Przesłanie ankiety kwalifikacyjnej do dnia 30.05.2018
2) Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dnia 4.06.2018
3) Wpłaty do dnia 15.06.2018

LIMIT
ilość miejsc: 20

Terminy:
1) Przesłanie ankiety kwalifikacyjnej do dnia 15.06.2018
2) Wpłaty do dnia 15.06.2018
3) Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dnia 015.06.2018

UCZESTNICY
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1) jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
2) ukończyła kurs przewodnikowski lub posiada stopień przewodnika,
3) ukończyła 16 rok życia (rocznikowo),
4) dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
5) posiada pozytywną opinię komendanta hufca na udział w kursie (jeśli kurs nie odbywa się w hufcu, do którego uczestnik ma przydział służbowy).

Opinię komendanta (wydrukowaną i podpisaną) należy zabrać ze sobą na kurs.

ZASADY ZALICZENIA KURSU
1) Aktywny udział w zajęciach
2) Prezentowanie postawy instruktorskiej
3) Przygotowanie zadań zleconych przez komendę – przed i w trakcie kursu
4) Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu

Opłata za kurs obejmuje:
wyżywienie (4 posiłki)
zakwaterowanie (namioty typu 10)
ubezpieczenie
materiały programowe
dyplom

Komendantka kursu:
hm. Ariana Bejma-Woźniczka HR BOKK 715/2014
ariana.bejma-wozniczka@zhp.net.pl

Komenda kursu:
phm. Edyta Koza HO edyta.koza@zhp.net.pl
hm. Joanna Muniowska HO j.muniowska@gmail.com