Kurs Drużynowych Zuchowych "Iskerka"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
30 Kwiecień, 2019 - 14:00
Termin zakończenia: 
5 Maj, 2019 - 14:00
Zgłoszenia do: 
28 Marzec, 2019 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Grzegorz Zieliński
Organizator: 
ZKK "Krzesiwo"
Miejsce: 
okolice Puław
Odpłatność: 
300 zł uczestnicy z Chorągwi Lubelskiej, 320 zł uczestnicy spoza Chorągwi Lubelskiej
Opis: 

Regulamin Zgrupowania Kursów Drużynowych – maj 2019
Zespół Kadry Kształcącej „Krzesiwo”

Kursy realizowane w ramach akcji szkoleniowej:
• Kurs Drużynowych Zuchowych "Iskierka"
• Kurs Drużynowych Harcerskich "Płomień"
• Kurs Drużynowych Starszoharcerskich "Ogień"
• Kurs Drużynowych Wędrowniczych "Watra"

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Krzesiwo”

Komenda:
• Komendant zgrupowania – phm. Grzegorz Zieliński
• Komendantka KD Zuchowych – pwd. Magdalena Białota
• Komendantka KD Harcerskich – hm. Katarzyna Dobosz
• Komendant KD Starszoharcerskich – phm. Kamil Zdunek
• Komendantka KD Wędrowniczych – phm. Joanna Przygodzka
• Oboźna – dh. Aleksandra Czajkowska

Termin: 30.04-05.05.2019 r.

Miejsce: okolice Puław, woj. lubelskie

Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1. jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
2. ma rocznikowo 16 lat, w przypadku Kursu Drużynowych Wędrowniczych 17 lat,
3. ukończyła kurs przewodnikowski,
4. dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
5. posiada zgodę przełożonego na udział w kursie.

Zgłoszenia:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w kursie, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową (link: http://bit.ly/ZKD2019ankieta) do dnia 28 marca do godziny 23:00. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie rozesłana drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń na adres podany w formularzu. Zgłoszenia przesłane z przekroczeniem powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.
Liczba miejsc na akcji szkoleniowej jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z Chorągwi Lubelskiej. Komenda Zgrupowania Kursów Drużynowych zastrzega sobie prawo do niepodważalnego decydowania o wynikach rekrutacji.

Koszt uczestnictwa:
Wraz z opublikowaniem wyników rekrutacji do uczestników Zgrupowania Kursów Drużynowych drogą mailową zostanie przesłana informacja o sposobie dokonania płatności za szkolenie.
Dodatkowa składka członkowska zadaniowa wynosi:
• 300 zł (członkowie Chorągwi Lubelskiej ZHP)
• 320 zł (osoby spoza Chorągwi Lubelskiej ZHP)
Opłata jest bezzwrotna, a jej uiszczenie w terminie do 12 kwietnia 2019 roku do godziny 23:00 będzie decydowało o pozytywnym zakończeniu procesu kwalifikacji na kurs.

W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
1. Zakwaterowanie na czas trwania kursu,
2. Wyżywienie,
3. Materiały programowe,
4. Ubezpieczenie NNW,
5. Dyplomy,
6. Pamiątki kursowe.

Zasady zaliczenia kursu:
1. obecność i aktywny udział w zajęciach,
2. realizacja zadań kursowych zleconych przez komendę kursu,
3. uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.

Postanowienia końcowe:
W przypadku wystąpienia sytuacji spornych, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Za szkody wyrządzone podczas kursu odpowiada uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

Kontakt: zkk.krzesiwo@zhp.net.pl