KURS DRUŻYNOWYCH ZUCHOWYCH “Ogród Bajek”

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
17 Styczeń, 2018 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
21 Styczeń, 2018 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
15 Grudzień, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
Organizator: 
Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle im. Władysława Planetorza ul. Piotra Skargi 17A 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Miejsce: 
Miejsce: Schronisko Marianówka i okolice Międzygórza
Odpłatność: 
Dla uczestników z Hufca ZHP K-Koźle – 150 zł dla uczestników spoza Hufca ZHP K-Koźle – 320zł dla uczestników kursu pwd „Latarnik” z Hufca ZHP K-Koźle – 150 zł dla uczestników kursu pwd „Latarnik” spoza Hufca ZHP K-Koźle – 190 zł Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle
Uczestnicy: 
Warunki uczestnictwa: Wiek co najmniej 16 lat (urodzeni po dniu 1 stycznia 2003 roku) Złożone Przyrzeczenie Harcerskie Ukończony kurs przewodnikowski (warunek nie dotyczy uczestników zgłaszających się jednocześnie na Kurs Przewodnikowski „Latarnik” Opłacone składki członkowskie za rok 2017, potwierdzone przez komendanta hufca Potwierdzone w ewidencji ZHP członkostwo w ZHP Stan zdrowia umożliwiający udział we wszystkich formach kursu Wypełnienie zgłoszenia poprzez www.zki2018.zgloszenia24.pl - do dnia 15.12.2017r. Przekazanie komendzie kursu wypełnionej karty kwalifikacyjnej - do dnia 3.01.2018r. Po otrzymania potwierdzenia przyjęcia na kurs, dokonanie wpłaty składki zadaniowej z tytułu uczestnictwa w kursie – do dnia 3.01.2018r. Decyzję o przyjęciu na kurs podejmuje komenda kursu. Decyzje będą podejmowane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i przekazywane uczestnikom. Decydujący jest termin zgłoszenia.
Opis: 

„Kurs trzeba przeżyć” – Stefan Mirowski

Jaki będzie ten kurs?
To proste. Bo harcerstwo jest proste same w sobie. Oparte na uczeniu w działaniu, budowaniu zespołu na przeżyciu wspólnej przygody okraszone sumą wspólnie doznanych emocji. Wzmacnianiu w działaniu poczucia siły drzemiącej w każdym z nas.
Dlatego NASZ kurs będzie przygodą, którą przeżyjemy wspólnie, uczestnicy i kadra, dzieląc się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami, tak aby każdy po powrocie do swoich środowisk potrafił w innych rozpalać płomień, podsycać żar.
Tak wykuwa się instruktora harcerskiego. Tak wykuwa się przyjaźnie.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgkzhp-my.sharepoint.com%2Fp...

.