Kurs drużynowych wędrowniczych "Akademia Jedi"

Rekomendacja: 
Akredytacja Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP "Iluminacja" nr 22/2017
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
7 Kwiecień, 2017 - 18:00
Termin zakończenia: 
14 Maj, 2017 - 15:00
Zgłoszenia do: 
28 Marzec, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Marcin Janiszewski
Organizator: 
Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki
Miejsce: 
okolice Nowego Dworu Mazowieckiego
Odpłatność: 
260 zł
Uczestnicy: 
absolwenci kursów przewodnikowskich w wieku powyżej 17 lat
Opis: 

Kurs Drużynowych „Akademia Jedi”
Od Padawana do Mistrza Jedi
Imperium zagraża naszemu Sojuszowi. Rada Jedi postanowiła otworzyć Akademię Jedi, aby przyjąć do niej i wyszkolić przyszłych Mistrzów Zakonu.

Termin:
I Etap – szkolenie na Padawana: 7-9 kwietnia 2017 r.
II Etap – szkolenie na Rycerza Jedi: 21-23 kwietnia 2017 r.
III Etap – szkolenie na Mistrza Jedi: 12-14 maja 2017 r.

Miejsce:
W związku z zagrożeniem ze strony Imperium dokładna lokalizacja bazy Sojuszu zostanie podana po zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie. Informacje, które możemy ujawnić – I Etap będzie na terenie gminy Łomianki, a II i III na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Wymagania wobec uczestnika:
- 16 lat (rocznikowo) lub więcej dla metodyk zuchowej, harcerskiej i starszoharcerskiej oraz 17 lat (rocznikowo) dla metodyki wędrowniczej
- Ukończony kurs przewodnikowski
- opłacone składki członkowskie
- opinia komendanta macierzystego hufca

Warunki ukończenia kursu:
1. aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach
2. pozytywna opinia kadry kursu o uczestniku
3. wykonanie dodatkowych zadań zleconych przez komendę poszczególnych metodyk:
4. własnoręczne wykonanie miecza Jedi
5. wykonanie zadań przed-kursowych

Zgłoszenia:
Tu do zgłoszenia drogę masz:
https://AKADEMIAJEDIWEDROWNICY.zgloszenia24.pl

Zwlekać nie wolno Ci, bo nielicznych nauki zaszczyt spotka i miejsc wiele nie ma.
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń !!

Wpłaty:
Wyłącznie na konto w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2017 r.
Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Nowy dwór Mazowiecki
ul. Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
numer konta: 54 8011 0008 0000 0032 3330 0002
W tytule przelewu koniecznie:
DSZ/nazwisko i imię/Akademia Jedi

Kontakt ws. kursu:
mail: akademiajedi2017@gmail.com