Kurs Drużynowych "Kuźnia Wodzów"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
10 Marzec, 2017 - 20:00
Termin zakończenia: 
2 Kwiecień, 2017 - 14:00
Zgłoszenia do: 
19 Luty, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Julianna Zapart
Organizator: 
ZKK Hufca Świdnica, ZKK Hufca Wrocław, ZKK Hufca Ziemi Wałbrzyskiej, Międzyhufcowy ZKK Hufców Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łagiewniki
Miejsce: 
Dolny Śląsk - Pszenno, Wałbrzych/Boguszów
Odpłatność: 
140 zł – dla osób posiadających przydział służbowy do hufców: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łagiewniki, Świdnica, Wrocław, Ziemi Wałbrzyskiej, 190 zł – dla pozostałych uczestników.
Opis: 

Kurs drużynowych to kurs stanowiący część przeszkolenia do pełnienia funkcji drużynowego, skierowany jest dla osób, które ukończyły kurs przewodnikowski (lub stary drużynowych) lub posiadają co najmniej stopień przewodnika. Program kursu będzie realizowany zgodnie ze standardami kursów drużynowych odpowiednich pionów metodycznych.

Terminy i miejsca
10-12.03.2017 - Pszenno
31.03-2.04.2017 - Boguszów/Wałbrzych

W cenie:

1. program kursu zgodny ze standardami ZHP,
2. dostęp do wrzątku przez cały czas trwania kursu,
3. wyprawka dla każdego uczestnika,
4. obiady,
5. nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach na karimatach),
6. wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
Organizatorzy nie zapewniają śniadań i kolacji oraz transportu na miejsce biwakowania

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy wysyłać za pomocą formularza do dnia 19.02.2017 do godziny 21.59.
Link do formularza: https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/julianna_zapart_zhp_net_pl/_lay...
Warunki uczestnictwa w kursie:
- minimalny wiek – co najmniej 16 lat, czyli osoby urodzone przed 1.01.2002 – kurs drużynowych zuchowych, harcerskich oraz starszoharcerskich, natomiast 17 lat – kurs drużynowych wędrowniczych,
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
- uzyskanie zgody swojego komendanta hufca,
- uiszczenie wpłaty za kurs oraz przesłanie ankiety w terminie,
- ukończony kurs przewodnikowski lub minimum stopień przewodnika.

Regulamin: https://www.dropbox.com/s/0n652uexnwt6lg2/REGULAMIN-KURSY-DRU%C5%BBYNOWY...

Zapraszamy do uczestnictwa!