Kurs Drużynowych Harcerskich "W las!"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
4 Sierpień, 2016 - 09:00
Termin zakończenia: 
7 Sierpień, 2016 - 17:00
Zgłoszenia do: 
15 Lipiec, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Anna Andrzejewska (SOKK)
Organizator: 
Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Opolskiej ZHP
Miejsce: 
Kotlina Kłodzka (szczegóły wkrótce)
Odpłatność: 
230 zł
Uczestnicy: 
Ukończony kurs przewodnikowski lub stopień przewodnika; minimalny wiek: ukończone 16 lat.
Opis: 

Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Opolskiej ZHP zaprasza na:

Kurs Drużynowych Harcerskich „W Las!”

Wymagania:
- ukończony kurs przewodnikowski lub stopień przewodnika,
- minimalny wiek: ukończone 16 lat.

Koszt kursu:
230 zł. Cena kursu pokrywa: koszty transportu, wyżywienie, zakwaterowanie pod namiotami, materiały programowe, zajęcia kursowe.

Termin i miejsce kursu:
04-07.08.2016 (czwartek-niedziela) w Kotlinie Kłodzkiej (szczegóły wkrótce).

Zgłoszenia:
Należy wysłać e-mail na adres wojciech.opiola@zhp.net.pl W treści wiadomości prosimy podać: 1. Imię i nazwisko; 2. Stopień; 3. Nazwę hufca; 4. Pełnioną funkcję; 5. Informacje o ukończonym kursie przewodnikowskim (data, miejsce kursu, nazwa organizatora).
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca. Przyjęcie zgłoszenia na kurs zostanie potwierdzone mailem zwrotnym, natomiast informacja o zakwalifikowaniu na kurs zostanie wysłana 15 lipca, wraz z wzorem karty kwalifikacyjnej, do wypełnienia przed kursem. Uwaga: Ostateczna decyzja o organizacji kursu zapadnie 15 lipca: wymagany jest udział co najmniej 10-osobowej grupy.

Płatność:
Kwotę odpłatności należy przelać na konto Chorągwi Opolskiej ZHP niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs (najpóźniej do siedmiu dni przed rozpoczęciem kursu).

Dane do przelewu:
mBANK 26 1140 1788 0000 3328 7100 1001;
Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego ul. Armii Krajowej 10/12; 45-071 Opole
Tytułem: Kurs drużynowych „W las!” - imię i nazwisko

Czuwaj!

hm. Anna Andrzejewska (SOKK) – komendantka kursu
phm. Wojciech Opioła – z-ca komendantki

ZałącznikWielkość
info o kursie.pdf430.63 KB

.