Kurs drużynowych Gwiezdna Akcja Szkoleniowa 2017

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
13 Styczeń, 2017 - 18:00
Termin zakończenia: 
19 Styczeń, 2017 - 15:00
Zgłoszenia do: 
31 Grudzień, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Ariana Bejma-Woźniczka HR BOKK 715/2014
Organizator: 
HZKK Dąbrowa Górnicza
Miejsce: 
HBO Hufca Rybnik w Wapienicy
Odpłatność: 
600,00
Uczestnicy: 
członkowie ZHP, którzy ukończyli kurs przewodnikowski lub posiadają stopień przewodnika. Ukończone 16 lat (rocznikowo)
Opis: 

W cenę wliczono:
1. 3 posiłki dziennie.
2. Nocleg.
3. Materiały programowe.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, specjalistów z danych metodyk.
6. Wycieczka na Szyndzielnię (kolejka).
7. Tor saneczkowy.
8. Plakietka.

KOMENDANT
Komendant kursu - hm. Ariana Bejma-Woźniczko HR – BOKK 715/2014

Komendant formy kształceniowej: hm. Anna Gandyk-Piszczek - BOKK 725/2014

Zajęcia prowadzone są przez wieloletnich instruktorów zuchowych, którzy powadzą swoje jednostki, z hufców Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie + skan karty uczestnika na adres mailowy ania.gandyk@gmail.com do 30. listopada 2016.
oraz wpłaty za kurs na konto:
Hufiec ZHP Mysłowice
40 1240 4315 1111 0000 5302 4798
z dopiskiem: dodatkowa składka zadaniowa kurs drużynowych zuchowych - (imię i nazwisko)

Link do strony ze zgłoszeniami: https://kurs2017.zgloszenia24.pl/

WARUNKI UCZESTNICTWA do pobrania:
https://www.dropbox.com/s/b2owppbotas2dcj/HAZ-2017-Warunki-uczestnictwa_...

Terminy:
1) Przesłanie zgłoszenia + skanu karty uczestnika do dnia 30.11.2016 (na adres ania.gandyk@gmail.com)
2) Zadatek w wysokości 100,00 płatny do dnia 30.11.2016
3) Pozostała wpłata do dnia 31.12.2016
4) Przesłanie oryginałów karty i zgłoszenia do dnia 10.12.2016 na adres Hufca Mysłowice:
Komenda Hufca Mysłowice
ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice
lub osobiście na dyżur w każdą środę w godzinach 18:00-20:00

UCZESTNICY
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1) jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
2) ukończyła kurs przewodnikowski lub posiada stopień przewodnika,
3) ukończyła 16 rok życia (rocznikowo),
4) dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
5) posiada pozytywną opinię komendanta hufca na udział w kursie.
6) posiada wypełnioną kartę uczestnika zimowiska.

Opinię komendanta (wydrukowaną i podpisaną) należy zabrać ze sobą na kurs.

ZASADY ZALICZENIA KURSU
1) Aktywny udział w zajęciach
2) Prezentowanie postawy instruktorskiej
3) Przygotowanie zadań zleconych przez komendę – przed i w trakcie kursu
4) Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu

W związku z tym, że jest to kurs łączony (metodyka zuchowa i harcerska) łączna ilość osób to 40.

.