Kurs drużynowych gromad zuchowych "Gwiazdy Antka Cwaniaka"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
13 Maj, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
22 Maj, 2016 - 14:00
Zgłoszenia do: 
29 Kwiecień, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Grzegorz Przybylak HR BOKK 879/2015
Organizator: 
HZKK Dąbrowa Górnicza
Miejsce: 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej
Odpłatność: 
90,00 członkowie hufców Koalicji ds. Kształcenia, 100,00 członkowie pozostałych hufców
Uczestnicy: 
członkowie ZHP, którzy ukończyli kurs przewodnikowski lub posiadają stopień przewodnika. Ukończone 16 lat (rocznikowo)
Opis: 

W cenę wliczono:
1. 2 ciepłe posiłki (obiad w sobotę), pozostałe posiłki we własnym zakresie.
2. Nocleg w warunkach szkolnych.
3. Materiały programowe.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, specjalistów z danych metodyk.

KOMENDANT
Komendant kursu - phm. Grzegorz Przybylak HR, BOKK 879/2015

Komenda kursu:
• hm. Ariana Bejma-Woźniczko HR – BOKK 715/2014
• phm. Kamila Wybraniec-Jakóbczyk
• phm. Tomasz Bujarski

Zajęcia prowadzone są przez wieloletnich instruktorów zuchowych, którzy powadzą swoje jednostki, z hufców Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej dostępnej pod linkiem: http://zuchowy.zgloszenia24.pl/

oraz przesłanie opłaty za kurs (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu) na konto:
ING Bank Śląski 0/Dąbrowa Górnicza
09 1050 1272 1000 0008 0033 3650
z dopiskiem: dodatkowa składka zadaniowa kurs drużynowych zuchowych - (imię i nazwisko osoby)

Terminy:
1) Przesłanie ankiety kwalifikacyjnej do dnia 29.04.2016
2) Wpłaty do dnia 30.04.2016
3) Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do dnia 02.05.2016

UCZESTNICY
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1) jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
2) ukończyła kurs przewodnikowski lub posiada stopień przewodnika,
3) ukończyła 16 rok życia (rocznikowo),
4) dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
5) posiada pozytywną opinię komendanta hufca na udział w kursie.

Opinię komendanta (wydrukowaną i podpisaną) należy zabrać ze sobą na kurs.

ZASADY ZALICZENIA KURSU
1) Aktywny udział w zajęciach
2) Prezentowanie postawy instruktorskiej
3) Przygotowanie zadań zleconych przez komendę – przed i w trakcie kursu
4) Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu