Kurs drużynowych dla dorosłych "DELTA", II edycja

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
11 Marzec, 2017 - 08:00
Termin zakończenia: 
26 Marzec, 2017 - 17:00
Zgłoszenia do: 
24 Luty, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Dariusz Brzuska
Organizator: 
Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja”, zespół prowadzący kursy przewodnikowskie dla dorosłych „Meandry”, nawiązujące do programu 35+.
Miejsce: 
Warszawa, jedna ze szkół
Odpłatność: 
180-200 zł
Uczestnicy: 
Absolwenci kursów przewodnikowskich i instruktorzy w wieku ponadwędrowniczym
Opis: 

Zapraszamy absolwentów kursów przewodnikowskich i instruktorów w wieku ponadwędrowniczym na kurs drużynowych dla dorosłych „Delta”. Kurs będzie organizowany we wszystkich metodykach, o ile zgłosi się wystarczająca liczba chętnych. Na podstawie liczby zgłoszeń, które wpłyną do 24 lutego, zostanie podjęta decyzja o zorganizowaniu drużyny kursowej dla konkretnej metodyki lub o rezygnacji z prowadzenia kursu w tej metodyce. Zostanie również określona wysokość opłaty za kurs. Zainteresowani proszeni są o mailowe zgłoszenie chęci udziału na adres komendanta kursu: hm. Dariusz Brzuska, dariusz.brzuska@rn.zhp.pl. W zgłoszeniu należy podać, na którą metodykę zgłasza się kandydat, rodzaj pełnionej funkcji (przyboczny, drużynowy, inna funkcja), hufiec do którego kandydat ma przydział, wiek kandydata. Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt w razie potrzeby. Bliższych informacji udzieli i na pytania odpowie komendant kursu, adres mailowy jak wyżej, telefon 512000671.