Kurs drużynowych dla dorosłych „Delta”

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
29 Wrzesień, 2018 - 08:00
Termin zakończenia: 
18 Listopad, 2018 - 17:00
Zgłoszenia do: 
25 Wrzesień, 2018 (Cały dzień)
Organizator: 
Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja"
Miejsce: 
Warszawa i okolice
Odpłatność: 
300 zł
Opis: 

Kurs drużynowych dla dorosłych „Delta”

Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja” wraz z zespołem instruktorskim specjalizującym się w organizacji kursów dla dorosłych, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w jesiennej edycji multikursu drużynowych „Delta”. Zapraszamy wszystkich absolwentów kursów przewodnikowskich, w wieku ponadwędrowniczym (21+), do wspólnego pokonania kolejnego etapu instruktorskiej przygody, przygotowując się do podjęcia samodzielnej służby w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, starszoharcerskich czy wędrowniczych.
Jesteś dojrzałym człowiekiem, chciałbyś dać coś od siebie innym, coś co miało by głębszy sens wychowawczy? Chciałbyś poprowadzić naprawdę dobrą gromadę/drużynę, potrzebujesz pomysłów jak to zrobić?
To właśnie kurs dla Ciebie.

Cel kursu: Przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego w wybranej metodyce, zapoznanie z instrumentami metodycznymi, zapoznanie ze sposobami stosowania elementów metody harcerskiej i typowych form pracy w konkretnej metodyce, poszerzenie zasobu pomysłów, wymiana doświadczeń. Ukończenie kursu daje uprawnienia do prowadzenia gromady / drużyny w odpowiedniej metodyce.

Podstawą do zaliczenia kursu jest m.in. aktywny udział we wszystkich zajęciach oraz wykonanie zadań zaliczeniowych.

Kiedy: Przez Deltę płynąć będziemy w następujących terminach:
• 29-30.09.2018 r.,
• 27-28.10.2018 r.,
• 17-18.11.2018 r.

W dwóch ostatnich terminach przewidujemy nocleg w miejscu zajęć (w warunkach turystycznych) dla wszystkich uczestników. Dla zainteresowanych zapewniamy możliwość noclegu również podczas pierwszego zjazdu.
Miejsce kursu: szkoła w Warszawie i najbliższej jej okolicy.
Zajęcia od 8 rano zarówno w soboty jak i niedziele, do maksymalnie 23-ciej w soboty i do 17.30 w niedziele.
Koszt: 300 zł. W cenie zawarty koszt materiałów programowych, noclegów, obiadów, kolacji w soboty, śniadań w niedziele, napojów i słodkości w formie bufetu przez wszystkie dni kursowe.
Zgłoszenia: Zgłoszeń dokonywać można poprzez formularz internetowy https://kursdelta2018jesien.zgloszenia24.pl/ – dostęp do formularza zostanie zamknięty po wyczerpaniu dostępnych miejsc, najpóźniej 22 września br.

Kursy poszczególnych metodyk (zuchowa, harcerska łącznie ze starszoharcerską, wędrownicza) zostaną uruchomione po zgłoszeniu się ośmiorga chętnych. Maksymalna liczebność drużyny kursowej w jednej metodyce wynosi 18 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy malgorzata.prus@zhp.net.pl

Czuwaj!

hm. Małgorzata Pruś - komendantka „Delty”
oraz prowadzący poszczególne drużyny kursowe:
hm. Agnieszka Kalińska-Brzuska – gromada zuchowa
hm. Dariusz Brzuska – drużyna harcerska i starszoharcerska
hm. Krzysztof Rudziński - drużyna wędrownicza