Kurs Członków Komend Hufców

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
30 Wrzesień, 2011 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
11 Grudzień, 2011 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Hanna Radziszewska
Organizator: 
Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska
Miejsce: 
Łódź i Załęcze Wielkie
Odpłatność: 
50 zł za każdy blok zjazdowy
Uczestnicy: 
uczestnikiem kursu może być instruktor w stopniu przynajmniej przewodnikowskim, który ma ukończone 18 lat
Opis: 

SYSTEM SPOTKAŃ -  cztery spotkania weekendowe odpowiadające blokom: lider, organizacja,  program i praca z kadrą oraz majątek.

§      Na kurs komendantów hufców składają się treści zawarte w blokach: I, II, III i IV.

§      Na kurs zastępców komendantów hufców ds. organizacyjnych składają się treści zawarte w blokach: I i II.

§      Na kurs zastępców komendantów hufców ds. programowych składają się treści zawarte w blokach: I i III.

§      Na kurs skarbników hufców składają się treści zawarte w blokach: I i IV.

TERMINY - MIEJSCE:

·        30.09 -2.10.2011 r. – blok III – program i praca z kadrą - ZAŁĘCZE

·        4.- 6.11. 2011 r. – blok II – organizacja - ŁÓDŹ

·        18-20.11.2011r. – w czasie Jesiennego Seminarium w Załęczu – blok IV – majątek

·        9-11.12.2011r. – blok I – lider - ŁÓDŹ

ORGANIZATOR – Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska

KOMENDANT KURSU -  hm Hanna Radziszewska ZOKK

ADRESACI - Wymagania dotyczące uczestników:

§       minimalny wiek – ukończone 18 lat

§       stopień instruktorski – przynajmniej przewodnik/przewodniczka (nie dotyczy kursu skarbników hufców)

ZGŁOSZENIA – sekretariat KCHŁ na  tydzień przed kolejnym blokiem – ankieta aplikacyjna do pobrania:

KOSZTY:

  • BLOK III – 50zł
  • BLOK II – 50 zł
  • BLOK IV – 50  zł
  • BLOK I – 50 zł

Koszty przejazdu pokrywa uczestnik.