Kurs członków komend ds Pracy z Kadrą "DOMINO"

Rekomendacja: 
ZKK Wierchy Chorągiew Krakowska
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
15 Kwiecień, 2016 - 18:00
Termin zakończenia: 
8 Maj, 2016 - 14:00
Zgłoszenia do: 
8 Kwiecień, 2016 (Cały dzień)
Komendant: 
hm Andrzej Grabowski
Organizator: 
ZKK Wierchy Chorągiew Krakowska
Miejsce: 
Kraków
Odpłatność: 
200,00
Uczestnicy: 
stopień instruktorski pwd, pełnienie funkcji w komendzie hufca
Opis: 

Autorski kurs ( brak standardu) przygotowujący do pracy z kadrą w komendzie hufca. Pierwszy zjazd kursu jest połączony z LIDEREM