KURS BLS/AED PODSTAWOWY i INSTRUKTORSKI

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
4 Sierpień, 2011 - 10:00
Termin zakończenia: 
5 Sierpień, 2011 - 20:00
Zgłoszenia do: 
20 Lipiec, 2011 (Cały dzień)
Organizator: 
Harcerska Szkoła Ratownictwa
Miejsce: 
Baza Obozowa Leśna Huta w Czarnej Wodzie k. Starogardu Gdańskiego
Odpłatność: 
250 zł (200 zł członkowie ZHP)
Uczestnicy: 
Ukończone 18 lat, również osoby spoza ZHP
Opis: 

Zapraszamy na kurs BLS /Basic Life Support/ i AED /Automated External Defibrillation/, certyfikowany przez European Resuscitation Council /ERC/ i Polską Radę Resuscytacji. Jest to szkolenie dla ratowników przed-medycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Kurs odbędzie się podczas kursu instruktorskiego HSR. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat.

Odpłatność: 250 zł, 200 zł dla członków ZHP (obejmuje: pobyt i wyżywienie w ośrodku harcerskim pod namiotami, opłatę merytoryczną za kurs, materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia: hsr@zhp.pl do 20 lipca 2011 r.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, drużynę i hufiec (członkowie ZHP).