Konferencja Harcmistrzowska "Dorośli w organizacji"

Rekomendacja: 
ChZKK
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
29 Listopad, 2014 - 10:00
Zgłoszenia do: 
23 Listopad, 2014 (Cały dzień)
Organizator: 
ZKK Chorągwi Białostockiej, ZKK Hufca Białystok
Miejsce: 
Białystok
Odpłatność: 
23 zł
Opis: 

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Białystok przy współpracy z ZKK Chorągwi Białostockiej organizuje Konferencję Harcmistrzowską "Dorośli w organizacji", która odbędzie się 29.11.2014 w Białymstoku.

W czasie konferencji będziemy szukać odpowiedzi na pytania: Jak pracować z dorosłym? Jak motywować ich do dalszego rozwoju? Porozmawiamy o tym, jak pogodzić nasze role społeczne z byciem członkiem ZHP znajdując na to "złoty środek".

Zapraszamy na nią instruktorów w stopniu przewodnika z otwartą próba podharcmistrzowską, podharcmistrzów i oczywiście harcmistrzów :)

Program konferencji
9:00 - 9:45 rejestracja uczestników
10:00 - 11:00 otwarcie konferencji; wystąpienia gości: "Rola dorosłych w organizacji", "Godzenie ról społecznych przez instruktorów"
11:00 - 11:30 przerwa kawowa
11:30 - 13:30 praca w grupach (wymiana po godzinie) - grupy wybrane na podstawie ankiety:
1) IŚR w praktyce
2) stopnie instruktorskie zdobywane przez dorosłych
3) rozwój przez funkcje
4) wsparcie nowych i powracających dorosłych
13:30 - 14:30 obiad
14:45 - 15:30 prezentacja wniosków grup i podsumowanie części oficjalnej konferencji
15:45 - 17:30 gra miejska
17:30 - 18:00 podsumowanie gry, zakończenie konferencji

Warunki uczestnictwa:
- dodatkowa składka zadaniowa 23 zł – wpłaty na konto Hufca ZHP Białystok 43 1500 1344 1213 4000 7527 0000 z dopiskiem ‘konferencja’ do 25.11. 2014
- wypełnienie ankiety do dnia 23 listopada 2014

W razie pytań prosimy o wysyłanie e-maili na adres kształcenie@bialostocka.zhp.pl

Czuwaj!
ZKK Hufca ZHP Białystok
ZKK ZHP Chorągwi Białostockiej