Konferencja HARCERSKA SZKOŁA

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
16 Maj, 2015 - 09:00
Termin zakończenia: 
16 Maj, 2015 - 17:00
Zgłoszenia do: 
7 Kwiecień, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
hm Marta Malińska
Organizator: 
ZKK Wierchy Chorągiew Krakowska ZHP, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie
Miejsce: 
Kraków, os. Krakowiaków 47
Odpłatność: 
30 PLN kadra ZHP
Uczestnicy: 
nauczyciele i dyrektorzy szkół, pełnoletni instruktorzy harcerscy
Opis: 

Cele konferencji:
- propagowanie harcerstwa w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
- wzmacnianie więzi pomiędzy jednostkami harcerskimi działającymi przy szkołach,
a dyrektorami i kadrą pedagogiczną szkół poprzez przestawienie zasad formalnych współdziałania harcerstwa i szkoły
- poszerzenie wiedzy wśród nauczycieli i dyrektorów szkół na temat harcerstwa, przy jednoczesnym ukazaniu instruktorom ZHP korzyści płynących z partnerstwa między szkołami, a jednostkami organizacyjnymi ZHP
- wspólne wypracowanie i ukazanie sposobów jakimi harcerstwo może wspomagać program wychowawczy szkoły. promowanie koncepcji „harcerskiej szkoły”
- promowanie pozyskiwania kadry Związku Harcerstwa Polskiego wśród osób dorosłych. Szczegóły konferencji na stronie: szkolatrenerowzhp.pl