Internetowy Bank Szkoleń - zasady działania

- Serwis jest prowadzony przez Centralna Szkolę Instruktorska ZHP.

- Odbiorca serwisu są członkowie kadry ZHP, którzy poszukują dla siebie odpowiedniego kursu, warsztatu doskonalącego lub konferencji.

- Współtwórcami serwisu są szkoły instruktorskie oraz chorągwiane, miedzyhufcowe i hufcowe zespoły kadry kształcącej, które chcą adresować swoje działania do szerszej grupy kadry ZHP.

- ChSI, ChZKK, MHZKK i HZKK maja możliwość dodania własnych szkoleń bezpośrednio do serwisu po otrzymaniu loginu i hasła.

- Zespoły chorągwiane otrzymują dla siebie hasła od CSI ZHP. Mogą przekazać login i hasło (po uprzednim otrzymaniu z CSI) tym MHZKK i HZKK które działają zgodnie z zasadami kształcenia kadry w ZHP. Decyzje o przekazaniu loginu i hasła podejmuje szef ChZKK.

- CSI lub ChZKK mogą rekomendować wybrane szkolenie (ten znak jakości jest dla kadry gwarancja dobrej jakości szkolenia).