I Ogólnopolska Konferencja Harcmistrzowska "Misja - Komisja"

Rekomendacja: 
Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska Osnowa
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
7 Kwiecień, 2018 - 10:00
Termin zakończenia: 
7 Kwiecień, 2018 - 17:00
Zgłoszenia do: 
31 Marzec, 2018 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Zdzisław Małolepszy SOKK/189/2017
Organizator: 
ZKK Nurt hufca ZHP Łódź-Górna
Miejsce: 
Łódź, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1B, siedziba hufca Łódź-Górna
Odpłatność: 
20 zł.
Uczestnicy: 
członkowie hufcowych KSI, instruktorzy przygotowujący się do funkcji członka KSI
Opis: 

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Łódź-Górna oraz Chorągwiana Szkoła Instruktorska "Osnowa" serdecznie zapraszają na Konferencję Instruktorską pod hasłem: MISJA - KOMISJA. Chcemy w gronie osób, którym najbliższa jest tematyka pracy Komisji Stopni Instruktorskich, zastanowić się i porozmawiać między innymi o pracy z ideą stopnia, o współpracy z opiekunami prób, o rozwoju KSI, o problematyce prób na stopnie, w odniesieniu do powrotów instruktorskich czy też Programu 35+ oraz poruszyć inne ważne zagadnienia. Przybywajcie!

Zgłoszenia: https://goo.gl/VzKzLw

Wpisowe: 20 złotych. Należy je przelać na konto Hufca ZHP Łódź-Górna (PEKAO S.A. IV O/ŁÓDŹ: 50 1240 3031 1111 0000 3426 6632 do dnia 3 kwietnia 2018, tytuł wpłaty: Konferencja + imię i nazwisko), po wcześniejszym otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów o zakwalifikowaniu na Konferencję.