Harcerska Akcja Szkoleniowa - Kurs Przewodnikowski wraz z Kursem Drużynowych

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
13 Sierpień, 2012 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
24 Sierpień, 2012 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
22 Czerwiec, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
phm. Agnieszka Ciepielewska
Organizator: 
Zespół KAdry Kształcącej Hufca ZHP Radomsko
Miejsce: 
Biały Brzeg
Odpłatność: 
300 zł
Uczestnicy: 
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 15 lat (w przypadku kursu drużynowych wędrowniczych 16 lta), otwarta próba na stopień samarytanki/ćwika oraz doświadczenie harcerskie
Opis: 

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Radomsko po raz kolejny zaprasza do Udziału w Harcerskiej Akcji Szkoleniowej, która odbędzie się na stanicy harcerskiej w Białym Brzegu.

Kurs Przewodnikowski wraz z Kursem Drużynowych (Gromad Zuchowych, Drużyn Harcerskich, Drużyn Starszoharcerksich i Drużyn Wędrowniczych) organizowany jest w formie obozu w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 15 lat (w przypadku kursu drużynowych wędrowniczych 16 lat), otwarta próba na stopień samarytanki/ćwika oraz doświadczenia harcerskie. Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywnie zaliczony bieg, złożenie dokumentacji wypracowanej podczas kursu oraz zaangażowanie i postawa harcerska. Opłata za kurs wynosi  300 zł. W ramach opłaty zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg pod namiotami, dobre warunki sanitarne, ubezpieczenie, dojazd na miejsce kursu (z Radomska do Białego Brzegu), materiały programowe, plakietkę kursu oraz program bogaty w atrakcje.

Aby dany kurs się odbył musi zgłosić się min. 10 osób. Maksymalna liczba osób an danym kursie to 15 – decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na kurs harcerski i starszo harcerski, zostaną one połączone.

Akceptacja na kursy obejmuje dwa etapy. Etap I – przesłanie ankiety aplikacyjnej na adres mailowy: a.ciepielewska@zhp.net.pl do 22.06.2012r. 25.06.2012 przesłana zostanie informacja dla uczestników o zakwalifikowaniu się na dany kurs. Etap II – przesłanie na adres Hufca Radomsko karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz uiszczenie opłaty na konto Hufca Radomsko do 29.06.2012r. W przypadku wysłania kart pocztą liczy się data stempla pocztowego. Osoby, która nie prześlą karty lub nie wniosą opłaty w podanym terminie będą mogły uczestniczyć w kursie, ale wówczas ponoszą opłatę 400 zł – kurs drużynowych. Ankieta aplikacyjna oraz karta kwalifikacyjna są dostępne na stronie internetowej www.radomsko.zhp.pl

Kartę kwalifikacyjna należy przesłać na adres: Komenda Hufca ZHP Radomsko, 97 – 500 Radomsko ul. Bugaj 3.

Opłatę za uczestnictwo w kursie należy wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy I o/Radomsko: 82 8980 0009 2001 0076 9718 0005 z dopiskiem „Harcerska Akcja Szkoleniowa”

Wszelkich informacji udziela komendantka kursu phm. Agnieszka Ciepielewska, email: a.ciepielewska@zhp.net.pl  tel: 502 498 709