EKOSYSTEM 2019

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
30 Sierpień, 2019 - 11:24
Termin zakończenia: 
6 Październik, 2019 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
6 Sierpień, 2019 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
Organizator: 
Zespół ds pracy z kadrą GK
Miejsce: 
Spała
Odpłatność: 
250
Uczestnicy: 
osoby dorosłe
Opis: 

1. TERMINY I MIEJSCA ZJAZDÓW
• I Zjazd – 30.08-01.09.2019
• II Zjazd - 20-22.09.2019
• III Zjazd - 04-06.10.2019

2. ZAKWATEROWANIE
Noclegi w trakcie zjazdów zapewnione będą w Domu Rekolekcyjnym „Ostoja” w Spale. Dokładne informacje dotyczące zakwaterowania zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu
i przed każdym zjazdem.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs należy dokonać za pomocą ankiety dostępnej pod adresem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RN...
Rekrutacja na kurs zakończy się w dniu 06.08.2019. Wszystkie osoby, które wypełniły ankietę zgłoszeniową zostaną poinformowane o decyzji komendy kursu dotyczącej przyjęcia/nie przyjęcia na kurs w ciągu tygodnia od zakończenia rekrutacji. Kandydatom zakwalifikowanym do udziału w kursie zostanie przesłana informacja o szczegółach organizacyjnych.
Uwaga! Liczba miejsc na kursach jest ograniczona.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
• zaliczenie zadanie e-learnigowego z zakresu Instrukcji tworzenia i działania drużyny/gromady:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RN...
• ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego,
• członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
• stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć,
• wpłata zaliczki wysokości 100 zł na konto Głównej Kwatery ZHP: 89 1140 1010 0000 5392 2900 1072 z dopiskiem „DSCZ kurs drużynowych 35+ (imię i nazwisko). Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.

4. ODPŁATNOŚĆ
• Koszt kursu: 250 zł od uczestnika
• W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
o zakwaterowanie wraz z noclegiem na łóżkach,
o pełne wyżywienie,
o materiały programowe w trakcie zajęć,
o wyprawki dla kursantów,
o dyplomy,
o plakietki.
• Na kurs należy zabrać: pełne umundurowanie harcerskie, własny kubek (najlepiej metalowy), finkę lub inny nóż turystyczny, latarkę. Informacje o innym wyposażeniu niezbędnym na danym zjeździe zostaną podane z wyprzedzeniem.
5. WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU
• Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu i nie spóźnianie się na zajęcia (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
• Ukończenie zadania e-learningowego - minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
• Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez komendę kursu (indywidualnych oraz zespołowych).
• Pozytywna ocena postawy instruktorskiej.
• Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
• Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
• Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendy kursu.