"Delta III" kurs drużynowych dla osób dorosłych

Rekomendacja: 
Chorągwiana Szkoła Instruktorska "Iluminacja"
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
24 Marzec, 2018 - 08:00
Termin zakończenia: 
13 Maj, 2018 - 17:30
Zgłoszenia do: 
19 Marzec, 2018 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Małgorzata Pruś
Organizator: 
Kadra programowa kursu wraz ze Szkołą Instruktorską "Iluminacja"
Miejsce: 
Warszawa i okolice
Odpłatność: 
max. 300 zł (potwierdzenie po ustaleniu listy uczestników)
Uczestnicy: 
absolwenci kursów przewodnikowskich, w wieku ponadwędrowniczym (21+)
Opis: 

Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja” oraz zespół instruktorski organizujący kursy przewodnikowskie dla dorosłych „Meandry” zapraszają do uczestnictwa w kolejnej, trzeciej edycji kursu drużynowych „Delta”.

Płynąc meandrującą rzeką harcerstwa zbliżyliśmy się do ujścia. Tu rzeka rozdziela się na odnogi, tworząc deltę. Jest odnoga zuchowa, jest odnoga harcerska, blisko starszoharcerskiej płynąca, jest odnoga wędrownicza.

Zapraszamy wszystkich absolwentów kursów przewodnikowskich, w wieku ponadwędrowniczym (21+), abyśmy wspólnie pokonali kolejny etap podróży wybranymi odnogami Delty, przygotowując się do podjęcia samodzielnej służby w gromadach i drużynach.

Cel kursu: Przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego w wybranej metodyce, zapoznanie z instrumentami metodycznymi, zapoznanie ze sposobami stosowania elementów metody harcerskiej i typowych form pracy w konkretnej metodyce, poszerzenie zasobu pomysłów, wymiana doświadczeń.
Ukończenie kursu daje uprawnienia do prowadzenia gromady / drużyny w odpowiedniej metodyce.

Podstawą do zaliczenia kursu jest m.in. aktywny udział we wszystkich zajęciach oraz wykonanie zadań zaliczeniowych.

Kiedy: Przez Deltę płynąć będziemy w następujących terminach:

• 24-25.03.2018 r.,
• 14-15.04.2018 r.,
• 12-13.05.2018 r.

W dwóch ostatnich terminach przewidujemy nocleg w miejscu zajęć (w warunkach turystycznych) dla wszystkich uczestników. Dla zainteresowanych zapewniamy możliwość noclegu również podczas pierwszego zjazdu.

Miejsce kursu: szkoły w Warszawie i najbliższej jej okolicy od rana w sobotę do niedzielnego popołudnia. Zajęcia od 8 rano zarówno w soboty jak i niedziele, do maksymalnie 23-ciej w soboty i do 17.30 w niedziele.

Koszt: do 300 zł w zależności od liczby zgłoszeń. W cenie zawarty koszt materiałów programowych, noclegu, obiadów, kolacji w soboty, śniadania w niedziele, napojów i słodkości w formie bufetu.

Zgłoszenia: Zgłoszeń dokonywać można poprzez formularz internetowy https://xg6zo397tekteavg3lv7rzhaf.zgloszenia24.pl – dostęp do formularza zostanie zamknięty po wyczerpaniu dostępnych miejsc, najpóźniej 19 marca br.

Absolwenci kursów „Meandry” są przyjmowani bez uprzedniej kwalifikacji, absolwenci innych kursów przewodnikowskich przed zakwalifikowaniem mogą zostać poproszeni o rozmowę z członkiem komendy kursu lub o przygotowanie informacji/rekomendacji poświadczających wiedzę i umiejętności które umożliwią bezkolizyjne „dopłynięcie” do celu.

Kursy poszczególnych metodyk (zuchowa, harcerska łącznie ze starszoharcerską, wędrownicza) zostaną uruchomione po zgłoszeniu się ośmiorga chętnych. Maksymalna liczebność drużyny kursowej w jednej metodyce wynosi 18 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy malgorzata.prus@zhp.net.pl