1 Dolnośląski Kurs Woodbadge

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
8 Sierpień, 2015 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
14 Sierpień, 2015 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
20 Czerwiec, 2015 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Anna Frąckowiak
Organizator: 
ZKK Chorągwi Dolnośląskiej
Miejsce: 
Czarna (Bieszczady)
Odpłatność: 
250 zł - instruktorzy Chorągwi Dolnośląskiej, 300 zł - pozostali
Uczestnicy: 
Liczba miejsc na kursie – 18 osób Warunki uczestnictwa w kursie: 1. ukończone 18 lat, 2. otwarta próba podharcmistrzowska (lub możliwość otwarcia próby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kursu), 3. uzupełnienie ankiety w wersji elektronicznej, 4. przekazanie komendzie kursu rekomendacji komendanta hufca (wystarczy e-mail) w terminie do 20 czerwca 2015 r., 5. wpłata wpisowego po otrzymaniu informacji o przyjęciu na podstawie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2012 r.
Opis: 

1. Dolnośląski Kurs Woodbadge organizowany będzie przez Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej, przy współpracy z kadrą Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów” Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, która ma prawo do organizacji kursów w standardzie Woodbadge.
Kurs będzie składał się z trzech części. Pierwsza zasadnicza – tygodniowy obóz instruktorski, który odbędzie się na początku sierpnia na Bazie Obozowej Chorągwi Dolnośląskiej w Czarnej Górnej w Bieszczadach. Druga to indywidualna praca uczestnika kursu. Trzecia część to posumowanie projektu, które odbędzie się w pół roku po pierwszej w terminie ustalonym wspólnie przez uczestników i kadrę kursu. Po pierwszej części kursanci otrzymają dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego oraz prawo do noszenia pierwszego drewienka (noszony do munduru, pod kołnierzem, na rzemieniu, wymyślony przez Roberta Baden-Powella, koral symbolizujący kursy Woodbadge). Po trzeciej dyplom ukończenia warsztatów opiekunów prób, dyplom ukończenia kursu Woodbadge i prawo do noszenia drugiego drewienka.
Kurs WOODBADGE - jest kursem instruktorskim zgodnym ze standardem kursów Woodbadge w WOSM, prowadzonym przez odpowiednio przygotowaną kadrę instruktorską. Jest on formą kursu podharcmistrzowskiego, kładącego szczególny nacisk na elementy indywidualnej pracy z instruktorem, doskonalenie umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie instruktorskiej oraz pracy nad sobą, poznanie procesu grupowego oraz praktyczną realizację i zarządzanie projektem. W czasie kursu uczestnicy mają możliwość doskonalenia własnego rozwoju, analizy zachodzących zmian i poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań.
Kurs podharcmistrzowski – jest przeznaczony dla osób, które podjęły decyzję o zdobywaniu drugiego stopnia instruktorskiego. Zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich, każdy instruktor realizujący próbę na stopień podharcmistrza musi ukończyć taką formę szkoleniową. Zgodnie ze standardami szkoleń obowiązującymi w ZHP, aby uczestniczyć w specjalistycznych formach szkoleniowych pozwalających podjąć działania w namiestnictwach, zespołach kadry kształcącej, komendach szczepów czy w KSI, trzeba najpierw ukończyć kurs podharcmistrzowski, który stanowi cześć ogólną, wprowadzającą do wskazanych form (lub posiadać stopień podharcmistrza lub harcmistrza).
Kurs organizowany jest zgodnie ze standardem kursów podharcmistrzowskich zatwierdzonym przez Główną Kwaterę ZHP (Załącznik nr 8 do Uchwały w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.).

Ankieta - http://form.jotformeu.com/form/51133789148360?

Regulamin - http://tinyurl.com/mdkhak8